قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ٩٨

با توجه به نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مبنی بر اعمال تغییراتی در فرم های انتخاب استاد راهنما و دانشجو به اطلاع می‌رساند علیرغم اطلاع ­رسانی قبلی مبنی بر زمان توزیع این فرم ها، فرم های انتخاب استاد راهنما از روز شنبه ١٣ مهر در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی