اطلاعیه تغییرات زمان برگزاری امتحانات پايان ترم 1-99 گزارش 428

با توجه به اينكه لازم است دانشجويان ازآخرين تغييرات زمان برگزاري امتحانات پايان ترم 1-99 خود مطلع گردند، لازم است گزارش 428 (برنامه امتحان پايان ترم دانشجو) خود را مشاهده نمايند.

لازم به ذكر است اين گزارش پس از تكميل فرم ارزشيابي دروس در سامانه گلستان، قابل مشاهده مي‌باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی