اطلاعیه مهم- تغییرات اعمال شده در برنامه ترم ۹۹۲

تغییرات اعمال شده در برنامه ترم 992 به شرح زیر می باشد:

 

- تاریخ امتحان پایان ترم دروس نیروگاه حرارتی و تبرید و سرد خانه تغییر یافت.

- گروه جدید ترمو 2 روزهای یکشنبه و سه شنبه ارائه گردید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی