اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه

اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري (992) در درس پروژه ثبت نام نموده اند مي رساند آخرين زمان ارسال فرم هاي معرفي پروژه چهارشنبه 99/12/15  مي باشد، لازم به ذکر است عدم تحویل به موقع فرم معرفی پروژه، نمره درس پروژه با کسر نمره محاسبه خواهد گرديد.

لطفا با در نظر گرفتن اين موضوع که ممکن است اين فرم نياز به اصلاحاتی داشته باشد در پيگيری آن تعلل نفرمائيد .

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی