اطلاعیه مهم درخصوص معرفی پروژه

قابل توجه دانشجویان نامبرده زیر:

با توجه به اینکه فایل معرفی پروژه شما که در سامانه یکتا بارکذاری نموده اید مشکل دارد لازم است تا آخر وقت اداری شنبه 99/12/23 مجددا نسبت به بارگذاری فایل PDF معرفی پروژه خود اقدام نمائید.

 

محمد پویا پوریامهر

محسن امینی دربزی

عباسعلی رمضانی

سید محمد محمد زاده

امین یزدانیان

 

 

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی