اصلاح فرم معرفی پروژه

قابل توجه دانشجویانی که پروژه را در ترم 992 ثبت نموده اند:

فرم معرفی پروژه ها در کمیته آموزشی بررسی گردید و برخی از فرم ها نیاز به اصلاحات دارد . با توجه به جدول پیوست لازم است اصلاحات ذکر شده انجام و فرم معرفی اصلاح شده را تا پایان وقت اداری 1400/01/31 به آدرس zavelan@of.iut.ac.ir  ارسال فرمایید.

 

پیوستاندازه
PDF icon جدول اصلاح220.29 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی