تغییر تاریخ المپیاد علمی

بسمه تعالی
 
قابل توجه آقایان محمد مهدی تیموری ، محمد صادق امیری نیا ، احسان تحویلیان ، مصطفی جمشیدیان و علی نادری بنی که جهت شرکت در المپیاد علمی به دفتر استعداد درخشان معرفی گردیده اند:
به اطلاع می رساند با توجه به اتفاقات اخیر در بعضی از استان های کشور تاریخ المپیاد یک هفته به تعویق افتاده است لذا تاریخ جدید المپیاد را از طریق خانم نورالدین (دفتر استعداد درخشان) و سایت سنجش پیگیری فرمائید.
دفتر آموزش

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی