قابل توجه دانشجویان گرامی (سیلابس دروس)

قابل توجه دانشجویان گرامی:
در صورت نیاز به سیلابس لاتین دروس کارشناسی (Course Description)  می توانید به وب سایت دانشکده به آدرس: https://iscoweb.iut.ac.ir/en/content/department-mechanical-engineering مراجعه فرمائید.
دفتر آمزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی