قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل تیر ماه ماه 98

  فقط تا روزچها رشنبه 98/4/12 فرصت داريد "گزارش پروژه ، فرم تائيد پروژه، فرم معرفی اوليه پروژه و فايل متنی پروژه" (cd ) را به دفتر آموزش دانشکده تحويل دهيد. در صورت عدم تحويل به موقع پروژه نمره کل پروژه از 14 محاسبه ميگردد.
ارائه پروژه در روز چهارشنبه 98/4/19 خواهد بود .
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی