معرفی دانشکده

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشکده های برتر در سطح کشور می باشد. این دانشکده یکی از دانشکده های فعال و پویای دانشگاه می باشد که در زمینه های مختلف علمی و صنعتی مرتبط با رشته مهندسی مکانیک فعالیت می کند. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه شناخته شده و همواره مسیر رشد و تکامل خود را بر اساس نیازهای دانشگاه و کشور منطبق ساخته است.

آمار سایت

  • کل بازدیدها:  ۵۵۷,۴۵۵
  • امروز:           ۳۷
  • هفته جاری:   ۳,۱۸۷
  • ماه جاری:     ۱۱,۳۸۴
  • سال جاری:   ۷۲,۳۶۶

تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف