دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودرو

دانشکده مهندسی مکانیک

رویدادها و سمینارها

تاریخ: سه‌شنبه, اسفند 24, 1395 - 16:00
مکان: سمینار 4 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: یکشنبه, اسفند 22, 1395 - 15:00
مکان: مرکز آموزش الکترونیکی
تاریخ: یکشنبه, اسفند 22, 1395 - 13:30
مکان: مرکز آموزش‌های الکترونیکی
تاریخ: شنبه, اسفند 21, 1395 - 09:30
مکان: مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
تاریخ: چهارشنبه, اسفند 18, 1395 - 10:00
مکان: مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

اخبار و اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف