دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودرو

دانشکده مهندسی مکانیک

رویدادها و سمینارها

تاریخ: چهارشنبه, خرداد 31, 1396 - 10:00
مکان: کلاس 1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: چهارشنبه, خرداد 31, 1396 - 08:00
مکان: کلاس 2 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه‌شنبه, خرداد 30, 1396 - 11:30
مکان: سمینار 4 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه‌شنبه, خرداد 30, 1396 - 09:30
مکان: سمینار4 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه‌شنبه, خرداد 30, 1396 - 08:00
مکان: سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف