رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه ساخت و تولید
هیأت علمی
محسن بدرسمای
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
جمشید پرویزیان
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : روبروی سمینار 2
سید محسن صفوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
علیرضا فدایی تهرانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
احسان فروزمهر
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
علی مالکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
پیمان مصدق
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
کارشناسان
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
اسماعیل عسگری
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک، اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
 • 031-33911460
 • 09136896857
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی