رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی رشته ساخت و تولید

رشته ساخت و تولید پل بین علوم مکانیک، علوم تحلیلی و محاسباتی از یک سو و از سوی دیگر کاربرد این علوم برای یک بستر کاربردی با هدف کاربرد آموخته ها در طراحی و تولید یک محصول یا خدمت با نگرش تجاری سازی آنها است. لذا، مباحث آزمایشگاه و کارگاهی و کاربردی در این شاخه می تواند پر رنگ تر باشد که بستگی به علاقه ها، انگیزه ها و اهداف دانشجو نیز دارد. بنابراین، دروس اصلی رشته مهندسی مکانیک طبعاً در محتوای درسی این رشته بوده ولیکن با نگرشی عمیق تر نسبت به دروس کاربردی و تجربی این شاخه درصدد تربیت دانشجویان است. دروس محاسباتی و تحلیلی از یک سو به همراه دروس تخصصی رشته نظیر طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، قالب ها، مباحث ماشینکاری و شکل دهی فلزات، اتوماسیون، ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری، روش های تولید و کامپوزیت ها و مباحث جدید تر علوم نظیر علوم زیستی، نانوفناوری، مواد پیشرفته و ساخت پیشرفته بستگی به حوزه تخصصی اساتید در این رشته معرفی و ارائه می گردد. دانشجویان با روحیات تجربی و ساخت و با انگیزه های تبدیل ایده ها به محصول می توانند با شکل دهی بهتر فضای ذهنی و مهارتی خود فارغ التحصیلان کارآمدتری شوند. با این‌ وجود، به دلیل بین رشته ای بودن مباحث علمی در دانشگاه ها و با سرعت چشمگیر خود، مرزهای خاصی بین گرایش ها وجود نداشته و دانشجو با اخذ پروژه های تخصصی خود ممکن است از گرایش های دیگر بهره مند شده و یا تخصص پیدا کنند.

معرفی
هیأت علمی
محسن بدرسمای
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
جمشید پرویزیان
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : روبروی سمینار 2
سید محسن صفوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
علیرضا فدایی تهرانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
احسان فروزمهر
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
مهدی کاظمی
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۷
شماره اتاق : ۴۷
علی مالکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
پیمان مصدق
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
هیأت علمی
کارشناسان
مهدی کاروان
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
اسماعیل عسگری
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک، اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
 • 031-33911460
کارشناسان
آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی