دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودرو

دانشکده مهندسی مکانیک

رویدادها و سمینارها

تاریخ: شنبه, خرداد 4, 1398 - 11:30
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: دوشنبه, اردیبهشت 30, 1398 - 15:00
مکان: سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: چهارشنبه, اسفند 22, 1397 - 11:00
مکان: اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه شنبه, اسفند 21, 1397 - 13:30
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه شنبه, اسفند 21, 1397 - 11:00
مکان: مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی