دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودرو

دانشکده مهندسی مکانیک

رویدادها و سمینارها

تاریخ: چهارشنبه, بهمن 25, 1396 - 11:00
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه‌شنبه, بهمن 24, 1396 - 10:30
مکان: سمینار دانشکده مهندسی شیمی
تاریخ: سه‌شنبه, بهمن 24, 1396 - 08:00
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی شیمی
تاریخ: چهارشنبه, بهمن 11, 1396 - 09:00
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: دوشنبه, بهمن 9, 1396 - 09:00
مکان: اتاق شورا دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف