دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودرو

دانشکده مهندسی مکانیک

رویدادها و سمینارها

تاریخ: پنجشنبه, شهریور 21, 1398 - 14:00
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: چهارشنبه, شهریور 20, 1398 - 11:00
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, مرداد 12, 1398 - 14:00
مکان: سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: چهارشنبه, تیر 12, 1398 - 14:30
مکان: کلاس 6 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه شنبه, تیر 11, 1398 - 17:30
مکان: سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی