رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

دینامیک ماشین و مسائل منتخب
دینامیک ماشین و مسائل منتخب
نویسنده : دکتر مصطفی غیور,مهندس حشمت اله محمدخانلو
.
سیستم های تولید اتوماتیک و مونتاژ صنعتی و تجهیزات مربوطه
نویسنده : دکتر سیدمحسن صفوی,مهندس فرهاد عظیمی فر
.
اصول طراحی قید و بند
نویسنده : دکتر سیدمحسن صفوی,مهندس محمدجعفر حداد
.
اندازه گیری با LabVIEW
نویسنده : مهندس سیدسعید میریان,دکتر محسن صفوی,آقای حامد معصومی,دکتر سعید بهبهبانی
.
معرفی CAD/ CAM/ CAE و کاربردهای آن در مهندسی مکانیک
نویسنده : دکتر سیدمحسن صفوی,مهندس سیدسعید میریان,آقای حمیدرضا هوشیارمنش
.
اصول داده برداری و اندازه گیری در مکاترونیک
نویسنده : دکتر سیدمحسن صفوی,آقای مهدی جعفری,مهندس فرهاد عظیمی فر

تحت نظارت وف ایرانی