رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
صالح اکبرزاده
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
محمد رضا توکلی نژاد
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
محمد مشایخی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
هیات علمی
محمود اشرفی زاده
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915211
شماره اتاق : 38
محسن اصفهانیان
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
محسن بدرسمای
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
سعید بهبهانی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915226
شماره اتاق : 49
احمد رضا پیشه ور
هیات علمی, استاد
 • 031-33915208
شماره اتاق : 18
جمشید پرویزیان
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : روبروی سمینار 2
محمد رضا توکلی نژاد
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
رضا تیکنی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محسن ثقفیان
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915220
شماره اتاق : 21
رضا جعفری ندوشن
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
مهدی جوانبخت
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
ایمان چیت ساز
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915264
شماره اتاق : 44
محمد دانش
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915223
شماره اتاق : 54
محسن دوازده امامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915245
شماره اتاق : 20
احمد سوهانکار اصفهانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915205
شماره اتاق : 24
مهدی سلمانی تهرانی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد رضا سلیم پور
هیات علمی, استاد
 • 031-33915210
شماره اتاق : 35
محمد سیلانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
سید محسن صفوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
علیرضا فدایی تهرانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
احسان فروزمهر
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
مهدی کشمیری
هیات علمی, استاد
 • 031-33915217
شماره اتاق : 1
رامین کوهی کمالی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استاد
 • 33915242
شماره اتاق : 2
علی لقمانی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
علی مالکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
مهران مرادی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
سعید مرتضوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915257
شماره اتاق : 3
پیمان مصدق
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
محمد مشایخی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
حمید رضا میردامادی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915248
شماره اتاق : 48
مهدی نیلی احمد آبادی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915240
شماره اتاق : 32
کارشناسان
علیرضا امیریون
کارشناس آزمایشگاه حرارت و سیالات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915233
الهام پیمانی
مسئول دفتر
کارشناسان, کارمند
 • 031-33912625
 • 031-33912627
معصومه خضری
کارشناسان, کارمند, کارشناس پژوهشی
 • 031-33912625
 • 031-33912627
شکیبا رستمی
کارشناس مجله JAFM
کارشناسان, کارمند
 • 031-33915271
فرشته رهنما
مقطع دانشجویان کارشناسی ارشد
کارشناسان, کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915209
شماره اتاق : 24
مهین زاولانه
کارشناسان, کارشناس آموزشی
 • 031-33915249
اسماعیل عسگری
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک، اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
 • 031-33911460
 • 09136896857
سارا عشقی
مقطع دانشجویان دکترا
کارشناسان, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915266
علی قدیردخت
کارشناس آزمایشگاه مقاومت و مصالح
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915239
اعظم لطفی
کارشناسان, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 031-33915241
سیدجواد موسوی
مسئول امور عمومی دانشکده
کارشناسان, کارمند
 • 031-33915234
احسان عکاف زاده
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915229
اساتید بازنشسته
عباسعلی ایروانی
هیات علمی, مربی
مجتبی ایزدی
هیات علمی, دانشور
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده : 1362 الی 1363
هیات علمی, استادیار
بیژن دیبایی نیا
هیات علمی, مربی
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
جواد زرکوب
هیات علمی, استادیار
محمود سلیمی
ریاست دانشکده : 1359 الی 1361 - 1380 الی 1387
هیات علمی, استاد
مهدی شریف احمدیان
هیات علمی, دانشور
ابراهیم شیرانی
ریاست دانشکده: 1364-1366 و 1371-1375 و 1387-1389
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
مصطفی غیور
هیات علمی, استاد
 • 031-33915247
عباس فتاح
هیات علمی, استادیار
محمود فرزين
بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33915218
شماره اتاق : 22
محسن مستوفی
هیات علمی, مربی
حسین مقبل
هیات علمی, دانشور
حسن موسوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
حسن نحوی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915242
حسین نصر
هیات علمی, دانشور
ناصر نهضت
هیات علمی, استادیار
محمود همامی
هیات علمی, استادیار
همکاران سابق
شهناز ارشادی
بازنشسته, کارمند, همکاران سابق
سمیرا پورامین
کارشناس فناوری اطلاعات, همکاران سابق
 • 031-33916821
سعید شهداد
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
اصغر عابدی
مسئول امور عمومی
کارمند, بازنشسته, همکاران سابق
مهدی قانیان
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
فریدون کبیری
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات, بازنشسته, همکاران سابق
محمد ماندگاری
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
فهمیه مروی
کارشناس آزمایشگاه مکاترونیک
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 0313391-1460
حمید نیک نفس
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
اساتید همبسته
هانس ورنر فان د فن
اساتید همبسته, استاد
 • 031-33913924
شماره اتاق : 11 (مرکز ابررایانش ملی ایران)
امين اله محمدی
سرپرست مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی
اساتید همبسته, استادیار
 • 031-33912386
شماره اتاق : 2102 - مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی
روسای پیشین
همايون دانشيار
ریاست دانشکده: 1359-1356
رؤسای پیشین
محمود سلیمی
ریاست دانشکده : 1359 الی 1361 - 1380 الی 1387
هیات علمی, استاد
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده : 1362 الی 1363
هیات علمی, استادیار
محمدسعيد سعيدی
ریاست دانشکده: ۱۳۶۴-۱۳۶۳ و ۱۳۷۸-۱۳۷۵
رؤسای پیشین
ابراهیم شیرانی
ریاست دانشکده: 1364-1366 و 1371-1375 و 1387-1389
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
مجيد ملكي
ریاست دانشکده: 1367-1366
رؤسای پیشین
علي اكبر عالم رجبي
ریاست دانشکده:1371-1367
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
احمد صابونچي
ریاست دانشکده: 1380-1378
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
احمد رضا پیشه ور
ریاست دانشکده: 1395-1392
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33

تحت نظارت وف ایرانی