رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
صالح اکبرزاده
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
محمدرضا توکلی نژاد
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
محمد مشایخی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
هیات رئیسه
هیات علمی
محمود اشرفی زاده
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915211
شماره اتاق : 38
محسن اصفهانیان
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
محسن بدرسمای
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
حسین بلاغی ایرانلو
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
سعید بهبهانی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915226
شماره اتاق : 49
احمد رضا پیشه ور
هیات علمی, استاد
 • 031-33915208
شماره اتاق : 18
جمشید پرویزیان
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : روبروی سمینار 2
محمدرضا توکلی نژاد
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
رضا تیکنی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محسن ثقفیان
هیات علمی, استاد
 • 031-33915220
شماره اتاق : 21
رضا جعفری ندوشن
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
حسین جعفرزاده
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۷
شماره اتاق : ۵۰
مهدی جوانبخت
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
ایمان چیت ساز
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 44
محمد دانش
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915223
شماره اتاق : 54
محسن دوازده امامی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915245
شماره اتاق : 20
احمد سوهانکار اصفهانی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915205
شماره اتاق : 24
مهدی سلمانی تهرانی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد رضا سلیم پور
هیات علمی, استاد
 • 031-33915210
شماره اتاق : 35
محمد سیلانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
سید محسن صفوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
علیرضا فدایی تهرانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
احسان فروزمهر
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
عباس قائی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
مهدی کاظمی
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۷
شماره اتاق : ۴۷
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
رامین کوهی کمالی
هیات علمی, استاد
 • 33915242
شماره اتاق : 2
علی لقمانی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
علی مالکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
مرضیه مجدراصیل
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۷
شماره اتاق : ۱
مهران مرادی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
سعید مرتضوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915257
شماره اتاق : 3
پیمان مصدق
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
محمد مشایخی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
حمید رضا میردامادی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915248
شماره اتاق : 48
محمدرضا نیرومند
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۰
شماره اتاق : ۳۲
مهدی نیلی احمد آبادی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915240
شماره اتاق : 32
هیات علمی
کارشناسان
علیرضا امیریون
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915233
الهام پیمانی
مسئول دفتر
کارمند
 • 031-33912625
 • 031-33912627
محمدمهدی حاجیان
امور خدمات

معصومه خضری
کارمند, کارشناس پژوهشی
 • 031-33912625
 • 031-33912627
شکیبا رستمی
کارشناس مجله JAFM
کارمند
 • 031-33915271
فرشته رهنما
مقطع دانشجویان کارشناسی ارشد
کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915209
شماره اتاق : 24
مهین زاولان
کارشناس آموزشی
 • 031-33915249
مهدی شاهرخی
امور خدمات

رسول صانعی
امور خدمات

اسماعیل عسگری
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک، اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
 • 031-33911460
سارا عشقی
کارشناس مقطع دکتری
کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 03133915266
شماره اتاق : 13
علی قدیردخت
کارشناس آزمایشگاه مقاومت و مصالح
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915239
اعظم لطفی
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 031-33915241
سیدجواد موسوی
مسئول امور عمومی و پشتیبانی دانشکده
کارمند
 • 031-33915234
عباسعلی نریمانی
امور پشتیبانی و خدمات

کارشناسان
اساتید بازنشسته
عباسعلی ایروانی
هیات علمی, مربی
مجتبی ایزدی
هیات علمی, دانشور
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده : 1362 الی 1363
هیات علمی, استادیار
بیژن دیبایی نیا
هیات علمی, مربی
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
جواد زرکوب
هیات علمی, استادیار
محمود سلیمی
ریاست دانشکده : 1359 الی 1361 - 1380 الی 1387
هیات علمی, استاد
مهدی شریف احمدیان
هیات علمی, دانشور
ابراهیم شیرانی
ریاست دانشکده: 1364-1366 و 1371-1375 و 1387-1389
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
مصطفی غیور
هیات علمی, استاد
 • 031-33915247
عباس فتاح
هیات علمی, استادیار
محمود فرزين
بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33915218
شماره اتاق : 22
مهدی کشمیری
هیات علمی, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33915217
شماره اتاق : 1
محسن مستوفی
هیات علمی, مربی
حسین مقبل
هیات علمی, دانشور
حسن موسوی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
حسن نحوی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915242
حسین نصر
هیات علمی, دانشور
ناصر نهضت
هیات علمی, استادیار
محمود همامی
هیات علمی, استادیار
اساتید بازنشسته
همکاران سابق
شهناز ارشادی
بازنشسته, کارمند, همکاران سابق
سمیرا پورامین
کارشناس فناوری اطلاعات, همکاران سابق
 • 031-33916821
سعید شهداد
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
اصغر عابدی
مسئول امور عمومی
کارمند, بازنشسته, همکاران سابق
مهدی قانیان
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
فریدون کبیری
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات, بازنشسته, همکاران سابق
محمد ماندگاری
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
فهمیه مروی
کارشناس آزمایشگاه مکاترونیک
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 0313391-1460
حمید نیک نفس
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
همکاران سابق
اساتید همبسته
هانس ورنر فان د فن
اساتید همبسته, استاد
 • 031-33913924
شماره اتاق : 11 (مرکز ابررایانش ملی ایران)
امين اله محمدی
سرپرست مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی
اساتید همبسته, استادیار
 • 031-33912386
شماره اتاق : 2102 - مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی
اساتید همبسته
روسای پیشین
همايون دانشيار
ریاست دانشکده: 1359-1356
رؤسای پیشین
محمود سلیمی
ریاست دانشکده : 1359 الی 1361 - 1380 الی 1387
هیات علمی, استاد
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده : 1362 الی 1363
هیات علمی, استادیار
محمدسعيد سعيدی
ریاست دانشکده: ۱۳۶۴-۱۳۶۳ و ۱۳۷۸-۱۳۷۵
رؤسای پیشین
ابراهیم شیرانی
ریاست دانشکده: 1364-1366 و 1371-1375 و 1387-1389
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
مجيد ملكي
ریاست دانشکده: 1367-1366
رؤسای پیشین
علي اكبر عالم رجبي
ریاست دانشکده:1371-1367
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
احمد صابونچي
ریاست دانشکده: 1380-1378
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
احمد رضا پیشه ور
ریاست دانشکده: 1395-1392
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
روسای پیشین

تحت نظارت وف ایرانی