رفتن به محتوای اصلی
x
صالح
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
تريبولوژي( اصطکاک، سایش و روغنکاری)، تجزیه و تحلیل عملکرد ماشین آلات
شماره اتاق
51
اطلاعات تماس
031-33915215
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی