رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

محمدرضا فروزان

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
محسن ثقفیان

حرارت و سیالات
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915220
شماره اتاق : 21
محمد مشایخی

مکانیک جامدات
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
صالح اکبرزاده

مکانیک جامدات
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
احسان فروزمهر

ساخت و تولید
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
محمود اشرفی زاده

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915211
شماره اتاق : 38
محسن اصفهانیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده

مکانیک جامدات
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
محسن بدرسمای

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
سعید بهبهانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915226
شماره اتاق : 49
جمشید پرویزیان

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915264
شماره اتاق : 44
احمد رضا پیشه ور

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915208
شماره اتاق : 18
محمد رضا توکلی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
رضا تیکنی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محسن ثقفیان

حرارت و سیالات
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915220
شماره اتاق : 21
رضا جعفری ندوشن

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
مصطفی جمشیدیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915265
شماره اتاق : 11
مهدی جوانبخت

مکانیک جامدات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
ایمان چیت ساز

حرارت و سیالات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915264
شماره اتاق : 44
محمد دانش

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915223
شماره اتاق : 54
محسن دوازده امامی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915245
شماره اتاق : 20
مهدی سلمانی تهرانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد رضا سلیم پور

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915210
شماره اتاق : 35
احمد سوهانکار اصفهانی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915205
شماره اتاق : 24
محمد سیلانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
سید محسن صفوی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
سعید ضیایی راد

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
علیرضا فدایی تهرانی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
محمود فرزين

ساخت و تولید
هیات علمی, استاد
 • 031-33915218
شماره اتاق : 22
محمدرضا فروزان

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
احسان فروزمهر

ساخت و تولید
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
عباس قائی

ساخت و تولید
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
محمود کدخدایی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
مهدی کشمیری

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915217
شماره اتاق : 1
علی لقمانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
علی مالکی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
مسعود مددالهی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915247
شماره اتاق : 50
مهران مرادی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
سعید مرتضوی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915257
شماره اتاق : 3
محمد مشایخی

مکانیک جامدات
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
پیمان مصدق

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
حسن موسوی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
حمید رضا میردامادی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915248
شماره اتاق : 48
مهدی نیلی احمد آبادی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915240
شماره اتاق : 32
مهدی جوانبخت

مکانیک جامدات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
ایمان چیت ساز

حرارت و سیالات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915264
شماره اتاق : 44
محمد دانش

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915223
شماره اتاق : 54
عباس قائی

ساخت و تولید
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
شهناز ارشادی


کارشناسان, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915266
علیرضا امیریون

حرارت و سیالات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915233
سمیرا پورامین


کارشناسان, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 031-33916821
الهام پیمانی
مسئول دفتر

کارشناسان, کارمند, منشی دانشکده
 • 031-33912625
 • 031-33912627
معصومه خضری
متصدی خدمات اداری

کارشناسان, کارمند, منشی دانشکده
 • 031-33912625
 • 031-33912627
مهین زاولانه


کارشناسان, کارشناس آموزشی
 • 031-33915249
سعید شهداد

حرارت و سیالات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915229
اسماعیل عسگری

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک ، اتوماسیون و هوشمند سازی ، ماشین کاری و CNC
 • 031-33915258
 • 09136896857
سارا عشقی


کارشناسان, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915209
علی قدیردخت

مکانیک جامدات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915239
اعظم لطفی


کارشناسان, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 031-33915241
سیدجواد موسوی
مسئول امور عمومی دانشکده

کارشناسان, کارمند
 • 031-33915234
عباسعلی ایروانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, مربی
مجتبی ایزدی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
حسن خادمی زاده

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
بیژن دیبایی نیا

مکانیک جامدات
هیات علمی, مربی
جواد زرکوب

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
محمود سلیمی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استاد
مهدی شریف احمدیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
ابراهیم شیرانی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
احمد صابونچی

ساخت و تولید
هیات علمی, استاد
علی اکبر عالم رجبی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915207
احمد رضا عظیمیان

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
مصطفی غیور

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915247
عباس فتاح

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استادیار
محسن مستوفی

مکانیک جامدات
هیات علمی, مربی
حسین مقبل

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
حسن نحوی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915242
حسین نصر

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
ناصر نهضت

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
محمود همامی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
سعید ضیایی راد
ریاست دانشکده: 1392-1390
سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
رؤسای پیشین
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده: 1363-1362
مکانیک جامدات
رؤسای پیشین
محمود سليمي
ریاست دانشکده: 1361-1359 و 1387-1380
مکانیک جامدات
رؤسای پیشین
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده : در حال حاضر -1395
مکانیک جامدات
رؤسای پیشین
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1390-1389
مکانیک جامدات
رؤسای پیشین
احمد رضا پیشه ور
ریاست دانشکده: 1395-1392
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
همايون دانشيار
ریاست دانشکده: 1359-1356
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
محمدسعيد سعيدی
ریاست دانشکده: ۱۳۶۴-۱۳۶۳ و ۱۳۷۸-۱۳۷۵
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
ابراهيم شيراني
ریاست دانشکده: ۱۳۶۶-۱۳۶۴ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ و ۱۳۸۹-۱۳۸۷
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
احمد صابونچي
ریاست دانشکده: 1380-1378
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
علي اكبر عالم رجبي
ریاست دانشکده:1371-1367
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
مجيد ملكي
ریاست دانشکده: 1367-1366
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
هانس ورنر فان د فن


اساتید همبسته, استاد
 • 031-33913924
شماره اتاق : 11 (مرکز ابررایانش ملی ایران)
رامین کوهی کمالی

حرارت و سیالات
اساتید همبسته, استاد
امين اله محمدی
سرپرست مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی

اساتید همبسته, استادیار
 • 031-33912386
شماره اتاق : 2102 - مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی

تحت نظارت وف بومی