رفتن به محتوای اصلی
x
مهدی
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
نانومکانیک و نانومواد، تبدیل فازها و تغییرشکل های بزرگ، نابجایی ها، مواد مرکب و هوشمند
شماره اتاق
17
اطلاعات تماس
031-33915214
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی