رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

ارسال فرم تاييديه سهميه قبولي رتبه اول

 احتراما، بر اساس نامه شماره 40324 مورخ 1400 /06/13 سازمان سنجش آموزش كشور، موضوع ارسال اسامي دانش آموختگان متقاضي استفاده از سهميه رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاهها در آزمون كارشناسي ارشد سال 1400، خواهشمند است دستور فرمائيد به نحو مقتضي به اطلاع آن دسته از دانشجويان فارغ التحصيل تا 31 / 06 / 1400 رسانده شود كه چنانچه مشمول و متقاضي استفاده از سهميه فوق الذكر هستند، با توجه به شرايط كرونايي، دانشجو فرم تكميل شده خود (فرم پيوست) را حداكثر تا پايان وقت اداري 20/ 06 / 1400 از طريق ايميل zavelan@of.iut.ac.ir براي آن دانشكده ارسال و پس از تاييد توسط كارشناس آموزشي دانشكده از طريق اتوماسيون به اين اداره كل ارسال نمايند.  

تحت نظارت وف ایرانی