رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

ارتقاء آقای دکتر مهدی سلمانی تهرانی

ارتقاء آقای دکتر مهدی سلمانی تهرانی را به مرتبه دانشیاری خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم و برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

تحت نظارت وف ایرانی