رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه آزمایشگاه سیالات

قابل توجه دانشجویان گرامی

افراد گروه آزمایشگاه سیالات روز چهارشنبه، به صورت جایگزین به یکی از گروه های آزمایشگاه سیالات روز شنبه 1401/07/09 ساعت 13:30 یا سه شنبه 1401/07/12 ساعت 16:30 مراجعه نمایند.