رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه المان های نامرئی در سیر به سوی یک فارغ التحصیلی کارآمد

در مسیر دانشجویی، شاخص ها، دستاوردها و قطعات پازلی وجود دارد که سرانجام یک فارغ التحصیل را نسبت به دیگر رقبای خود منحصربه فردتر، رقابتی تر (به معنای سرآمدتر بودن) و شاخص تر می نماید. این شاخص ها برخی با تلاش و اهتمام بطور اکتسابی بدست می آید که الزاماً یک مزیت رقابتی نبوده و به طور واضح در بایدها و نبایدهای تحصیلی و بدیهی فرد قرار دارد و برخی ریشه در طریقه نگرش، تفکر و خودسازی دانشجو دارد که با کمک این قطعات شاخص می تواند در کنار موفقیت های دیگر تحصیلی خود، مسیر را برای آینده خود هموارتر نماید. این المان ها ساختار متشکله شخصیتی و دستاوردهای دانشجو را رقم زده، با این وجود، در بیشتر مواقع در حین سیر مسیر وجود دارند اما به چشم نمی آیند؛ آنها در واقع "نامرئی" هستند؛ می توان از آنها بدون هیچ صدمه ای موقتاً عبور کرد، و می توان اما به آنها وقوف داشت، بهره برد و در توشه ای برای خود در دوران تحصیل ذخیره کرد.
مدعو مون هم جناب آقای دکتر مهدی کاروان، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان هستند.
تاریخ : پنج شنبه ۹ دی‌ماه
زمان : ساعت ۱۷
لینک وبینار: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/elemans

تحت نظارت وف بومی