رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه برگزاري دومین دوره مسابقه ملی انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

اطلاعیه برگزاري دومین دوره مسابقه ملی انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء به پیوست می باشد.

تحت نظارت وف بومی