رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

اطلاعیه برگزاری آزمون كتبي دروس آزمايشگاهي سرويسي دانشكده‌ي فيزيك

بدين وسيله به اطلاع ميرساند آزمون كتبي دروس آزمايشگاهي سرويسي دانشكده‌ي فيزيك در نيسمال جاري به شرح زير برنامه‌ريزي شده است:

    1. آزمايشگاه فيزيك يك و آزمايشگاه فيزيك كشاورزي: روز چهارشنبه نهم خرداد ماه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ در محل تالارها
    2. آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته و مغناطيس: روز دوشنبه هفتم خرداد ماه، راس ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ در محل تالارها

تحت نظارت وف ایرانی