رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان- 2022

بدینوسیله به استحضار می رساند، با عنایت به برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان جمهوری اسلامی ایران و مجارستان و پیرو مذاکرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همتایان مجاری بنیاد بورس مجارستان، با اعطای تعدادی متقابل در رشته های تحصیلی مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 2023-2022 موافقت گردیده است. بر همین اساس و بنا به سیاست های اعطایی بورس دولت جمهوری اسلامی ایران علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی:

https://apply.stipendiumhungaricum.hu

https://stipendiumhungaricum.hu/apply

نسبت به ثبت نام اولیه در رشته ها و دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری grad.saorg.ir و رشته ها و دانشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی edd.behdasht.gov.ir اقدام نمایند. شایان ذکر است، پس از ثبت نام در سامانه فوق الذکر، ضروری است متقاضیان از طریق سازمان امور دانشجویان به آدرس http://scholarship.saorg.ir تا پایان وقت اداری مورخ 20 دی ماه 1400 برابر با 10 ژانویه 2022 نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعیه فراخوان بورسیه دولت مجارستان به پیوست می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی