رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ثبت‌نام وام‌های دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت‌نام وام‌های دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ درخواست وام و تکمیل اطلاعات در وبسایت https://bp.swf.ir دریافت فرم تعهد محضری و مدارک ضامن برای نودانشجویان یا دانشجویان متقاضی برای اولین بار: https://studentaffairs.iut.ac.ir/form-refah

تحت نظارت وف بومی