رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

اطلاعیه جایزه پیاده روی دانشکده

دانشجویانی که قدم شمار موبایلشان بیش از 6000 هزار قدم متوسط روزانه برای یک ماه (ماه میلادی)نشان دهد می توانند جهت شرکت در جایزه پیاده روی ماهانه در هر ماه شرکت کنند. به یک نفر که بیشترین تعداد قدم را داشته باشد جایزه اهداء خواهد شد. برای خانم های محترم ضریب 1/2 در نظر گرفته می شود (بنابرین حداقل تعداد قدم برای شرکت در مسابقه برای خانم ها 5000 قدم است) این جایزه به هر نفر در یکسال یک بار تعلق می گیرد. بدین منظور لطفاً تصویر قدم شمار موبایل خود را به سرکار خانم خضری (khezri@of.iut.ac.ir)ایمیل نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی