رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

اطلاعیه مهم آموزشی (درخصوص اخذ پروژه کارشناسی)

قابل توجه کلیه دانشجویانی که قصد اخذ پروژه کارشناسی را درترم تابستان دارند:

با توجه به اینکه پروژه و درس روش تحقیق همنیاز می باشند و این درس در ترم تابستان ارائه نمی گردد جهت ثبت درس روش های تحقیق و مستند سازی در ترم جاری تا روز سه شنبه 1402/12/08 به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.

تحت نظارت وف ایرانی