رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم درخصوص خرید و پرداخت فاکتورها

با سلام و احترام پیرو جلسه معاون محترم اداری-مالی دانشگاه با مسوولین امور پشتیبانی دانشکده ها، خواهشمند است فاکتورهای هر ماه تا تاریخ قبل از 15 ماه بعد به دانشکده تحویل داده شود، در غیر اینصورت تعهدی نسبت به پرداخت فاکتور تاریخ های قبل نمی باشد. با توجه به تأمین اعتبار شدن هزینه ها (برابر سقف در نظر گرفته شده برای هر دانشکده) کلیه خریدها (از اعتبار پژوهانه و تحصیلات تکمیلی) با هماهنگی رییس محترم دانشکده انجام پذیرد.

با سپاس

تحت نظارت وف بومی