رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع رساني فراخوان امريه پژوهش يار وزارت عتف

با توجه به  ابلاغ مدير كل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم و تحقیقات  در راستاي پشتيباني و تقويت فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، هماهنگي هاي لازم با ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور بهره گيري از پرسنل امريه ارتباط با جامعه و صنعت صورت گرفته است. در اين راستا دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز آموزش عالي با رعايت قانون خدمت وظيفه عمومي، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با مشمولين مامور به دستگاه هاي غير نظامي مي توانند از اين فرصت بهرمند گردند. لذا فارغ التحصیلان متقاضی می نوانند  با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir و ثبت نام و بارگذاري مدارك اعلام شده اقدام نمایند.

تحت نظارت وف بومی