رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

تاریخ پیشنهادیه مصاحبه (بورسیه انرژی اتمی)

تاریخ پیشنهادی مصاحبه برای دانشجویان دکتری مهندسی مکانیک بورسیه انرژی اتمی روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ صبح در محل دانشکده مکانیک (اتاق شورا) طبقه ۵ می باشد. 

تحت نظارت وف ایرانی