رفتن به محتوای اصلی
x

تحویل فاكتور ها و اسناد هزينه

پیرو نامه ارسالی در اتوماسیون اداری، خواهشمند است فاكتور ها و اسناد هزينه كه قبل از تاريخ 13 آبانماه مي باشد را حداکثر تا روز دوشنبه 24 / 8 / 1400 به آقای موسوی تحويل فرمایید. با سپاس

تحت نظارت وف بومی