رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسهدفاع از پیشنهادیه رساله دکتری (گرایش ساخت و تولید)

چکیده: استفاده از قطعات سوپرآلیاژ اینکونل 718 در دمای بالا، علاوه بر کاهش استحکام کششی، منجر به شکست بر اثر خزش تحت بارگذاری می­شود. نتایج تحقیقات نشان داده که به­طور کلی استحکام کششی و عملکرد خزشی اینکونل 718 تولید شده با روش­های ساخت افزودنی، پایین‌تر از نمونه‌های ساخته شده به روش­های متداول می­باشد که این مسئله به عواملی همچون تنش پسماند بالا و رسوب فازهای مضر در ساختار قطعات تولید شده با این فرآیند نسبت داده شده است. این در حالی است که با پیشرفت فناوری و افزایش انتظارات از خواص کاربردی مواد، بهبود خواص مکانیکی سوپرآلیاژها در هر دو دمای بالا و اتاق اهداف پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. در پژوهش­های پیشین افزودن ذرات تقویت­کننده و عملیات حرارتی پس از تولید به عنوان دو روش موثر بر بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت­های زمینه فلزی ساخته شده با فرآیند ذوب گزینشی با لیزر، به عنوان فرآیندی کارآمد در تولید قطعات منحصر به ­فرد و هندسه پیچیده، در نظر گرفته شده­اند. با این حال، چگونگی تاثیر ذرات تقویت­کننده و عملیات حرارتی پس از تولید بر خواص کامپوزیت­های زمینه سوپرآلیاژِ ساخته شده با فرآیندهای ساخت افزودنی لیزری به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان می­دهد رقابت اندازه دانه، مورفولوژی مرزدانه، تراکم و تعداد نابجایی و همچنین نوع عیوب ماکروسکوپی، خواص مکانیکی در دماهای اتاق و بالا را تعیین می­کنند و از این­رو با بکارگیری تقویت کننده همراه با عملیات حرارتی، می­توان خواص استحکام در هر دو دمای اتاق و بالا و خزش در دمای بالا را تحت تاثیر قرار داد. در این پژوهش در نظر است تا کامپوزیت با زمینه سوپرآلیاژ اینکونل 718، به عنوان سوپرآلیاژ با کاربری در دماهای بالا، با تقویت کننده دی­اکسید سیلیسیم، به عنوان تقویت­کننده­ای آمورف، با فرآیند ذوب گزینشی با لیزر همراه با عملیات حرارتی، ساخته و مشخصه­یابی شود و همچنین خواص مکانیکی (استحکام در دماهای اتاق و بالا و خزش در دمای بالا) مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می­رود در این پژوهش یک مسیر جدید برای بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت­های زمینه سوپرآلیاژ اینکونل 718  با تقویت کننده آمورف ساخته شده با فرآیند ذوب گزینشی با لیزر، با کاربرد در صنایعی که به دنبال مواد کامپوزیتی با خواص مکانیکی بهبود یافته و دمای کاری بالاتر هستند، ارائه شود.

تحت نظارت وف ایرانی