رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع رساله دکترای (آقای داودی)

موضوع:  مدلسازی، ساخت و کنترل کوادروتور با قابلیت مکاندهی به روتورها

ارائه دهنده:  متین داودی دهکردی

استادان راهنما: دکتر محمد دانش

استادان مشاور: دکتر ایمان ایزدی

استادان داور: دکتر مهدی کشمیری ، دکتر سعید بهبهانی ، دکتر حمیدرضا کوفی گر

 

 

چیکده 

مولتی روتورها از جمله کوادروتورها را می‎توان از پراستفاده و تجاری‎ترین نوع از پرنده‎های هدایت‎پذیر از دور (پهپاد) در سال‎های اخیر برشمرد. ساختار به‎نسبت ساده، کنترل آسان وگستردگی ماموریت‎های قابل تعریف و قیمت مناسب برای این نوع از پرنده‎ها را می‎توان از جمله عواملی برشمرد که سبب اقبال به آن‎ها شده است. این نوع از پهپادها علیرغم مزایای برشمرده شده دارای معایب و محدودیت‎هایی  هستند که از جمله آن‎ها می‎توان به مداومت پروازی پایین، پایداری ضعیف‎تر در مواجهه با باد و اغتشاش و همچنین تحمل‎پذیری کمتر در برابر عیب اشاره نمود. به‎منظور کمرنگ‎تر نمودن عیوب مورد اشاره در پژوهش حاضر، کوادروتوری با قابلیت مکان‎دهی به روتورها معرفی شده‎است که هر کدام از روتورها را می‎توان در راستای محور بازوی آن روتور و به‎صورت خطی مکان‎دهی نمود. این ویژگی باعث می‎شود بتوان تغییرات بیشتری را بر ورودی‎های کنترلی نسبت به حالت معمول که فقط از تغییرات سرعت دورانی روتورها استفاده می‎شود اعمال نمود. در پژوهش حاضر و در ابتدا معادلات مدل دینامیکی کوادروتور با در نظر گرفتن متغیر بودن مکان روتورها و با استفاده از محاسبه مشتق مومنتوم‎های خطی و زاویه‎ای استخراج شده است. در ادامه نیز دو نوع کنترل‎کننده‎ی مود لغزشی زمان محدود تطبیقی و فازی برای این پهپاد توسعه داده شده و در شرایط مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‎است. در کنترل‎کننده تطبیقی مکان‎دهی به روتورها به‎وسیله نگاشت و چهار مرحله فیلتر سیگنال اولیه صورت می‎گیرد. نگاشت پیشنهادی بر ورودی‎های کنترلی غلتش و پیچش کنترل‎کننده اعمال شده و مکان اولیه‎ای را برای هر روتور پیشنهاد می‎دهد. با اصلاح چهار مرحله‎ای این سیگنال مکان و سرعت هر روتور منطبق با محدودیت‎های عملگرها محاسبه شده و تنظیم می‎گردند. در کنترل‎کننده دوم که بر اساس قانون فازی توسعه داده شده‎است مکان‎دهی به روتورها براساس رهیافت تخصیص کنترل و با روش بهینه‎سازی محدب با تشکیل تابع لاگ برییر انجام می‎گیرد. علاوه براین در این گام تحمل عیب نیز مورد توجه قرار گرفته و با بهره‎گیری از روش فازی در صورت وجود عیب از قابلیت مکان‎دهی به روتورها استفاده‎شده و عیوبی که منجر به کاهش نیروی پیشرانش ملخ گردند به نحو مناسبی تحمل می‎شوند. در شبیه‎سازی انجام شده تاثیر مکان‎دهی بر مصرف انرژی و پایداری کوادروتور در برابر اغتشاشات نسبت به کوادروتورهای متداول در هر دو کنترل‎کننده پیشنهادی ارزیابی‎های شده و تاثیر مثبت آن در این موارد نشان داده شده‎است. علاوه بر این، در شبیه سازی های انجام شده اثر مثبت مکان‎دهی به روتورها در استفاده از این قابلیت برای تحمل پذیری بالاتر هنگام رخداد عیب نشان داده شد. همچنین با ساخت نمونه آزمایشگاهی از کوادروتور با قابلیت مکان‎دهی به روتورها، آزمون‎های عملی نیز انجام‎شده و در آن‎ها نتایج شبیه‎سازی‎ها در زمینه مصرف انرژی و پایداری هنگام حضور اغتشاش تایید شده است.

 

 کلمات کلیدی: کوادروتور، مکان‎دهی به روتورها، کنترل تطبیقی، کنترل مود لغزشی، کنترل فازی، بهینه‎سازی محدب، تخصیص کنترل، تابع لاگ برییر، تحمل عیب

تحت نظارت وف ایرانی