رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع رساله دکتری (خانم مرضیه مجدراصیل)

موضوع:کاهش نیروهای مفاصل پایین‌تنه در حین ضربه با استفاده ازروشهای تحلیلی مبتنی بر مدل ماهیچه-استخوانی

ارائه دهنده: مرضیه مجدراصیل

استادان راهنما: دکتر محمدجعفر صدیق

استادان مشاور: دکتر مهدی کشمیری

استادان داور: دکتر مصطفی غیور- دکتر محمد دانش- دکتر فرزام فرهمند

چکیده

یکی از ‏پدیده‌های پیچیده‌ در حرکت انسان، ضربه‌ی ایجاد شده حین برخورد کف پا با زمین هنگام فعالیت‌های مختلف است. در حین ضربه، نیروهای بزرگی در نقطه‌ی برخورد ایجاد شده و به دیگر اعضا و مفاصل بدن منتقل می‌شود. این نیروها باعث ایجاد آسیب در مفاصل و پارگی و کشیدگی عضلات و تاندون‌ها می‌گردد. مطالعه‌ی ضربه‌ی وارد بر مفاصل برای تحلیل و پیشگیری از آسیب‌های شدید در ورزشکاران و همچنین درمان و یا جلوگیری از پیشرفت بیماری در بیماران دارای مشکلات مفصلی، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این رساله شناخت پدیده‌ی ضربه در فرود جفت‌پا و کشف و تحلیل پارامترهای مؤثر در آن به منظور ارائه‌ی روش‌هایی برای بهبود عملکرد حرکتی و جلوگیری از مصدومیت می‌باشد.

در این رساله با ارائه‌ی یک مدل اسکلتی-عضلانی تئوری به شکل مستقل از نتایج آزمایشگاهی برای تحلیل پدیده‌ی ضربه در فرود جفت پا‏ و شناسایی عملکرد  و نحوه‌ی تحریک خودآگاه و ناخودآگاه عضلات حین برخورد‏، به‏ کشف پارامترهای مؤثر در کاهش نیروهای ضربه‌ای و چگونگی ارتباط و وابستگی بین این پارامترها می‌پردازیم. نتایج به دست آمده در راستای تعیین روش‌های اصلاح استراتژی فرود و یا چگونگی طراحی ارتز ساده برای کاهش آسیب وارد بر مفاصل پایین‌تنه حین برخورد مورد استفاده قرار گرفته است.