رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع سمینار دوم دکتری (آقای محمد سینا تاکی)

موضوع : مطالعه ی تجربی و نیمه­ تحلیلی رفتار دینامیکی و برداشت انرژی الکتریکی از ورق ­های مرکب چندپایداره­ ی موزاییکی با استفاده از مواد پیزوالکتریک

ارائه دهنده: محمدسینا تاکی

استاد راهنما: دکتر رضا تیکنی

استاد مشاور: دکتر سعید ضیایی­ راد

اساتید داور: دکتر علیرضا دانش‌ مهر، دکتر مهدی سلمانی تهرانی، دکتر علی لقمانی

 

چکیده:

ورق­ های چندپایداره­ ی مرکب دست ه­ای از مواد مرکب هستند که به‌علت دارا بودن چند حالت پایدار و عدم نیاز به صرف هیچ­گونه انرژی برای ماندن در هر یک از این حالت­ های پایدار، کاربردهای فراوانی به­ ویژه در سازه­ های مورفینگ دارند و توجه بسیاری از محققین و انجمن­ های هوافضا را به خود جلب کرده اند. حالت‌ های پايدار سازه ­های مورفینگ با توجه به شرایط محیطی و نیروهای اعمالی برحسب نیاز تغییر می­ کند. از ديگر کاربردهای قابل انتظار برای ورق­ های مرکب چندپایداره استفاده از آن­ها به­ عنوان برداشت­ ننده ­ی انرژی الکتریکی از ارتعاشات محيطی است. در کاربردهای عملی نظیر سازه­ های مورفینگ، ورق­ های مرکب دوپایداره­ ی رایج با تغییرشکل­ های بزرگ و چرخش­ های متوسط به ­تنهایی نمی­توانند تمامی اهداف مورد نظر طراح را تامین نمایند. لذا برای رفع این  نقیصه بسته به اهداف طراحی دو راه حل وجود دارد. درصورتی­که هدف طراح ارائه ­ی سازه­ ی مورفینگ دوپایداره با انعطاف­ پذیری زیاد، تغییرشکل بسیار بزرگ و چرخش بزرگ باشد، می­تواند از ورق ­های مرکب دوپایداره با ابعاد بزرگ یا تلفیق ورق ­های مرکب دوپایداره با ورق­ های مرکب با چینش متقارن استفاده نماید. اگر خواسته ­ی طراح افزون بر انعطاف­ پذیری بالا، طراحی سازه­ ی مورفینگ با چندین حالت پایدار باشد، می­ تواند از تلفیق ورق­ های مرکب دوپایداره با چینش­ های مختلف به ­صورت سری بهره ببرد. اتصال سری یک ورق مرکب دوپایداره با یک ورق مرکب نامتقارن یک ورق مرکب دوپایداره با سفتی متغیر را ایجاد می­ کند. همچنین تلفیق دو ورق مرکب نامتقارن با چینش عکس یکدیگر باعث ایجاد یک ورق مرکب سه­ پایداره­ ی موزاییکی می­ شود. با توجه به مزیت­ های ذکر شده پیرامون ورق­ های مرکب دوپایداره با ابعاد بزرگ و ورق­ های مرکب چندپایداره، بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی این دسته از ورق­ های مرکب مفید به ­نظر می ­رسد و از مهمترين اهداف پژوهش حاضر است. بر اساس جستجوی انجام شده در این زمینه، اکثر مدل­ های نظری موجود برای بررسی رفتار ورق­ های مرکب دوپایداره و چندپایداره بر پایه­ ی مدل لایه ­ای کلاسیک و کرنش ­های غیرخطی ون-کارمن توسعه داده شده ­اند. یکی از محدودیت­ های کرنش ­های ون-کارمن، متوسط بودن چرخش­ ها (حدود 10-15 درجه) است که باعث ایجاد خطا در پیش­ بینی رفتار ورق­ ای با چرخش ­های بزرگ می­ شود. عدم وجود یک مدل دقیق نظری به­ منظور مطالعه پارامتری رفتار ورق­ های مرکب دو و چندپایداره با تغییرشکل­ های بسیار بزرگ و چرخش ­های بزرگ از جمله خلاءهای موجود در این زمینه است. با توجه به مطالب بيان شده، هدف از انجام این رساله مطالعه­ ی نیمه­ تحلیلی رفتار دینامیکی ورق­ های مرکب دوپایداره، دوپایداره با سفتی متغیر و سه­ پایداره­ ی موزاییکی و بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار این گونه ورق­ ها درنظرگرفته شده ‌است. بدین منظور یک مدل دقیق هندسی توسعه داده شده است. در کنار مدل دقیق هندسی ارائه شده، از یک مدل ساده و رایج بر اساس نظریه­ ی لایه­ ای کلاسیک وکرنش های غیرخطی فون-کارمن نیز استفاده شده است. این مدل ساده با ساده­ سازی مدل دقیق هندسی نیز بدست آمده است. برای صحت­ سنجی نتایج بدست آمده از مدل­ های ارائه شده، از شبیه­ سازی­ های اجزای محدود استفاده شده است.  معادلات استاتیکی حاکم بر سیستم با استفاده از اصل کار مجازی و روش ریلی-ریتز به ­دست آمده است. حالت­ های پایدار و انحناهای ورق­ های مرکب دوپایداره، دوپایداره با سفتی متغیر و سه­ پایداره­ ی موزاییکی با طول­ های جانبی مختلف با استفاده از مدل دقیق هندسی به­ دست آمده و با نتایج بدست آمده از مدل لایه ­ای کلاسیک و اجزای محدود مقایسه شده است. انطباق بسیار خوبی بین نتایج بدست آمده از مدل دقیق هندسی ارائه شده و شبیه ­سازی­ های اجزای محدود به ­خصوص برای ورق­ های مرکب با تغییرشکل­ های بسیار بزرگ و چرخش ­های بزرگ مشاهده شد. تحلیل و بررسی پرش شبه ­استاتیکی بین حالت­ های پایدار با اعمال نیروهای متمرکز برابر به گوشه­ های ورق انجام شده است. حداقل نیروی مورد نیاز به منظور تغییرشکل بین حالت­ های پایدار در حالت استاتیکی با استفاده از مدل­ های ریاضی ارائه شده به­ دست آمده و با نتایج حاصل از اجزای محدود مقایسه شده است. معادلات دینامیکی حاکم بر ورق ­های مرکب دوپایداره به­ کمک اصل هامیلتون به­ دست آمده و با استفاده از روش ریلی-ریتز گسسته سازی شده است. با خطی­ سازی ماتریس ­های جرم و سفتی و بردارهای نیرو و گشتاور ناشی از تنش­ های پسماند گرمایی، فرکانس طبیعی مود اول ورق­ های مرکب دوپایداره با ابعاد مختلف محاسبه شده و شکل مودهای اول و دوم ترسیم شده است. همچنین پاسخ فرکانسی دو ورق مرکب دوپایداره بدون جرم­ های متمرکز و به ­همراه جرم­های متمرکز تحت تاثیر شتاب پایه ی 1 متر بر مجذور ثانیه توسط دو مدل نظری به­ دست آمده و با شبیه­ سازی­ه ای اجزای محدود مقایسه شده است.

واژگان کلیدی: ورق مرکب دوپایداره، ورق مرکب دوپایداره با سفتی متغیر، ورق مرکب سه­ پایداره­ی موزاییکی، تغییرشکل­ های بسیاربزرگ، چرخش­ های بزرگ، مدل دقیق هندسی، مدل لایه­ ای کلاسیک، کرنش ­های ون-کارمن، پرش ناگهانی، پاسخ گرمایی، پاسخ دینامیکی، اصل کار مجازی، اصل هامیلتون، روش ریلی-ریتز

 

تحت نظارت وف ایرانی