رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد (امیر کریمی)

موضوع: مدلسازی حرکت کينزین بر روی ميكروتوبول و بررسي کمانش ميكروتوبول، با استفاده از شبيهسازی اجزای محدود

ارائه دهنده: امیر کریمی

استادان راهنما: دکتر مهدی سلمانی تهرانی

استادان مشاور: دکتر زهرا متین قهفرخی

استادان داور: دکتر محمد کدخدایی، دکتر مهدی جوانبخت

 

 

چکیده:

در سال‌های اخیر، بررسی پدیده‌هایی هرچند از پیش شناخته شده، با روی‌کردهایی نو مورد توجه قرار گرفته است. بررسی و پژوهش در مورد پدیده‌ها با روی‌کردهای نو، یافته‌هایی نو و درپی آن کاربردهایی نو را با ارمغان خواهد آورد. پژوهش حاضر به بررسی خواص مکانیکی میکروتوبول‌ها و ایجاد یک مدل‌سازی مکانیک سازه‌ای برای بازتولید رفتار مکانیکی میکروتوبول پرداخته است. همچنین خواص مکانیکی کمانش میکروتوبول‌ به‌عنوان نوآوری در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در انتها راه‌رفتن کینزین بر میکروتوبول با استفاده از روش اجزای محدود شبیه‌سازی شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد مدل به‌وجود آمده برای میکروتوبول، در بارگذاری‌هایی توانسته است با خطایی بسیا اندک نسبت به پژوهش‌ها مبتنی بر آزمایش در منابع زیستی رفتار مکانیکی میکروتوبول را بازتولید کند.

فایل
پیوست اندازه
پیوست 2.pdf 41.32 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی