رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محسن سمندری)

 

موضوع:  شبیه سازی دینامیک مولکولی انتشار ترک خستگی در آهن بی سی سی تحت بارگذاری متناوب

ارائه دهنده: محسن سمندری

استادان راهنما: دکتر سعید ضیایی راد

استادان مشاور: دکتر محمد سیلانی

استادان داور: دکتر محمد مشایخی و دکتر مهدی جوانبخت

چکیده 

رشد ترک خستگی در ساختارهای پلی کریستالی از جمله فلزات یکی از پراهمیت­ ترین موضوع ­هایی است که مهندسان حال حاضر در سرتاسر دنیا بدان در پژوهش ­هایشان پرداخته ­اند.  این تحقیق بر روی دو موضوع اصلی تمرکز می­ کند: دینامیک مولکولی و شکست خستگی در دوکریستالی آهن bcc. این کار با شبیه ­سازی مدل سه بعدی کریستال­ های آهن بی سی سی تحت هنگرد NVE انجام­ شده است. ترک در دوکریستالی با مرزدانه­ های کج ­متقارن 5(310)image 5(210)image و 3(112)image به صورت لبه ­ای با حذف برهمکنش های بین اتم­ ها ایجاد و بارگذاری به صورت خستگی کاملا برگشتی به نمونه ­ها اعمال شده است. سپس، سرعت اولیه ­ی ترک و نرخ رشد ترک، انرژی آزادشده به دلیل تشکیل دو سطح جدید، و هم­چنین جهت گیری کریستالی و قرارگیری ترک در ساختار بررسی شده است. پس از آن، انرژی مرزدانه برای دو مرزدانه­ ی کج متقارن 5(310)image و 5(210)image محاسبه شد و عبور ترک از مرزدانه و اثرهای آن بر روی سیستم دوکریستالی بررسی و تحلیل شد. در نهایت، نمودارهای مربوط به رشد ترک خستگی برای دو کشش متفاوت بر روی نمونه ترسیم شد و بررسی کمی و کیفی بر روی داده ­های آن­ها انجام شد.