رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محسن مقیمی)

موضوع: بهینه سازی مصرف سوخت خودروی دورگه سری با استفاده از منطق فازی

ارائه دهنده: محسن مقیمی

استاد راهنما: دکتر ایمان چیت ساز           

استاد مشاور: دکتر سعید بهبهانی

استادان داور: دکتر محسن دوازده امامی، دکتر مهدی نیلی

چکیده:

کنترل کننده مرکزی خودرو دورگه، زمان روشن و خاموش شدن موتوراحتراقی، نقاط عملکرد آن، مقدار توان مصرفی توسط باتری و میزان احیای انرژی ترمزی را مشخص می‌کند. راهکار کنترلی مدیریت کننده مرکزی خودروهای دورگه سری، تعیین کننده میزان مصرف سوخت جهت تامین توان مورد نیاز خودرو در هر موقعیت است. در پژوهش ­های پیشین عمدتا منطق کنترل کلاسیک بر راهکار های ذکر شده اعمال شده که سبب می­ گردید موتور احتراقی مکررا خاموش- روشن شود و عملکرد نامطلوبی داشته باشد. روشن و خاموش شدن پیاپی موتور احتراقی سبب افزایش قابل توجه مصرف سوخت، کاهش طول عمر اجزای خودرو و افزایش آلایندگی می­ شود. در این پژوهش جهت دستیابی به راهکار مدیریت انرژی بهینه در خودروهای دورگه با ساختار سری، راهکار­های ترموستات، پیرو- توان و بیشینه سطح شارژ باتری با هم مقایسه می­ شوند. مدل صحه‌گذاری شده خودرو دورگه در چرخه ­های مختلف رانندگی مانند ان­ای­دی­سی ، دابلیوال­تی­سی و ترافیک اصفهان مورد بررسی قرار می­ گیرد تا تاثیر ترافیک خزشی، رانندگی چرخه ترکیبی و حرکت یکنواختِ سرعت زیاد در خیابان، با لحاظ کردن شرایط اقلیمی ایران به طور جداگانه در مصرف سوخت مقایسه شود. نتایج نشان می­دهد، استراتژی بهینه از نظر مصرف سوخت و تولید آلودگی صوتی جهت کنترل خودروی دورگه سری، استراتژی پیرو- توان و استفاده از منطق فازی می ­باشد.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی