رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محمدهادی فصیحی هرندی)

موضوع: کنترل ارتعاشات بدنه ماشین لباس‌شویی با استفاده از مدار شنت متصل به پیزوالکتریک

ارائه دهنده:  محمدهادی فصیحی هرندی

استادان راهنما: دکتر علی لقمانی

استادان مشاور: دکتر رضا تیکنی

استادان داور: دکتر محمد دانش، دکتر مهدی کشمیری

 

چکيده

کاهش ارتعاشات لوازم خانگی، به خصوص ماشین لباس‌شویی در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. استفاده از سیستم‌های جاذب ارتعاش مکانیکی برای کاهش ارتعاشات فرکانس پایین بدنه ماشین لباس‎شویی کارایی لازم را نخواهد داشت. یکی از راه‌های کنترل این ارتعاشات استفاده از پیزوالکتریک متصل به مدار شنت است. با توجه به ظرفیت خیلی زیاد القاگر در مدار شنت تشدیدی در فرکانس‌های پایین، استفاده از خازن با ظرفیت منفی پیشنهاد شده است. در این پژوهش هدف کاهش ارتعاشات بدنه ماشین لباس‌شویی توسط پیزوالکتریک متصل به مدار شنت دارای خازن با ظرفیت منفی است. در این راستا ابتدا به منظور صحت سنجی نتایج، این مدار بر روی سازه تیر شبیه سازی و پیاده سازی شده است. در پایان نیز شبیه سازی‌های لازم برای کاهش ارتعاشات بدنه ماشین لباس‌شویی با استفاده از این مدار شنت انجام شده است. مقادیر بهینه مدار برای سه مود اول سازه و آرایش‌های مختلف ماژول‌های پیزوالکتریک‌ استخراج شده است. نتایج حاکی از کاهش 29، 35 و 51 درصدی بیشینه ارتعاشات به ترتیب در مود اول، دوم و سوم است. با توجه به نتایج، استفاده از خازن ظرفیت منفی علاوه بر افزایش مقاوم بودن سیستم در برابر تغییرات و کاهش ظرفیت خودالقایی، موجب کاهش بیشتر بیشینه ارتعاشات سیستم نسبت به مدار شنت تشدیدی می‌شود.

کلمات کليدی: کنترل ارتعاشات، مدار شنت، ماشین لباس‌شویی، خازن ظرفیت منفی

تحت نظارت وف بومی