رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محمد اسدی)

موضوع:  شبیه‌سازی اجزای محدود کاشت دریچه‌ی آئورت ترنس‌کتتر با در نظر گرفتن رفتارهای مادی متفاوت برای پلاک‌های کلسیفیه‌شده‌ی دریچه‌ی آئورت

ارائه دهنده: محمد اسدی

استادان راهنما: دکتر مهدی سلمانی تهرانی

استادان مشاور: دکتر زهرا متین قهفرخی

استادان داور: دکتر محمود کدخدائی – دکتر محمد مشایخی

زمان و مکان:  9 آبان ماه – ساعت 9:00 صبح، جلسه مجازی

 

چیکده :

دو روش جایگزینی دریچه‌ی مصنوعی آئورت برای بیمارانی که از تنگی دریچه‌ی آئورت رنج می‌برند وجود دارد. این دو روش انجام عمل جراحی قلب باز برای تعویض دریچه‌ی آئورت و روش کاشت دریچه‌ی آئورت ترنس‌کتتر (تاوی) هستند.  هر کدام از این دو روش برتری‌ها و کاستی‌هایی دارند. یکی از اصلی‌ترین برتری‌های که عمل کاشت دریچه‌ی آئورت ترنس‌کتتر دارد این است که این روش بسیار کم تهاجمی‌تر از عمل جراحی قلب باز است. بنابراین این روش برای بیمارانی که عمل جراحی قلب باز برای آن‌ها خطر بالایی دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش شبیه‌سازی اجزای محدود کاشت دریچه‌ی آئورت ترنس‌کتتر با در نظر گرفتن مدل ماده‌های متفاوت برای پلاک‌های کلسیفیه‌شده‌ی دریچه‌ی آئورت برای یک بیمار خاص انجام شده است. به این منظور نخست تصویرهای سی‌تی اسکن قلب یک بیمار 82 ساله که دچار تنگی شدید دریچه‌ی آئورت بود و گزینه‌ی مناسبی برای عمل به روش کاشت دریچه‌ی آئورت ترنس‌کتتر بود، با اجازه‌ی دکتر خسروی از بیمارستان شهید چمران اصفهان، تهیه شد. به‌منظور تبدل تصویرهای سی‌تی اسکن قلب به یک مدل سه‌بعدی از نرم‌افزار میمیکس استفاده شده است، سپس قسمت‌هایی از قلب که تأثیر قابل چشم‌ پوشی در نتایج حاصل از شبیه‌سازی اجزای محدود عمل تاوی داشتند، از مدل سه‌بعدی حذف شدند. در نهایت سه شبیه‌سازی اجزای محدود از عمل کاشت دریچه‌ی آئورت ترنس‌کتتر در نرم‌افزار آباکوس انجام شد. مدل اول بدون پلاک‌های کلسیفیه‌شده‌ی در دریچه‌ی آئورت بود و دو مدل دیگر دارای پلاک‌های کلسیفیه‌شده‌ی دریچه‌ی آئورت با مدل ماده‌های الاستیک خطی و هایپرالاستیک همسان‌گرد آگدن بودند. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه‌ی نتایج حاصل از شبیه‌سازی این سه مدل است. بنابراین با استخراج نتایج حاصل از شبیه‌سازی اجزای محدود عمل تاوی برای این سه مدل نتیجه گرفته شد که وجود پلاک‌های کلسیفیه‌شده با مدل ماده‌ی الاستیک خطی میانگین تنش فون‌میزس بیشتری را نسبت به دو مدل دیگر به قسمت‌های مختلف قلب از جمله آئورت، بطن چپ و برگچه‌های بومی دریچه‌ی آئورت اعمال کند. هم‌چنین با بررسی نتایج در مدل‌های مختلف این نتیجه گرفته شد که وجود پلاک باعث می‌شود که فاصله‌ی سطح خارجی استنت با دیواره‌ی ریشه‌ی آئورت در محل‌های کمیسور بیشتر شود. این فاصله باعث به‌وجود آمدن عارضه‌ی نشت پاراولویولار می‌شود. در نهایت نمودار مساحت سطح تماس برای دیواره‌ی آئورت، بطن چپ، پلاک‌ها و برگچه‌های بومی دریچه‌ی آئورت برای هر سه مدل ترسیم شد. مقادیر این نمودارها برای مدل‌های دارای پلاک نسبت به مدل بدون پلاک، بیشتر است. بنابراین با توجه به این مقادیر نتیجه گرفته می‌شود که خطر مهاجرت دریچه‌ی مصنوعی در دو مدل دارای پلاک‌های کلسیفیه‌شده نسبت به مدل بدون پلاک‌های کلسیفیه‌شده، کمتر است زیرا مساحت سطح تماس دیواره‌ی ریشه‌ی آئورت، بطن چپ، پلاک‌ها و برگچه‌های بومی دریچه‌ی آئورت با سطح خارجی استنت در دو مدل دارای پلاک نسبت به مدل بدون پلاک، بیشتر است.

تحت نظارت وف بومی