رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محمد ایمانی نژاد)

موضوع: بررسی آزمایشگاهی ظرفیت خنک­ کاری کولرهای آبی و تحلیل سایکرومتریک آن

ارائه دهنده: محمد ایمانی نژاد

استادان راهنما: دکتر اشرفی زاده

استادان مشاور: دکتر توکلی نژاد

استادان داور: دکتر عالم رجبی و دکتر دوازده امامی

 

چکيده

بشر در طول تاریخ همیشه به دنبال ایجاد شرایط آسایش برای خود بوده است. یکی از این شرایط ایجاد هوای مطبوع در فصول گرم سال است. در منازل این کار به وسیله ­ی کولر آبی و کولر گازی انجام ­می ­شود. در مناطق خشک و نیمه خشک مانند اصفهان، یزد و کرمان در تابستان علاوه بر گرمای هوا خشکی هوا نیز آسایش را از انسان سلب می ­کند بنابراین می ­توان گفت برای این مناطق کولر آبی برتری محسوسی نسبت به کولر گازی دارد. مصرف آب فاکتور مهمي در کارکرد کولر آبي است. کشور ايران که در منطقه خاورميانه واقع شده است در سراسر سال با کمبود آب روبه ­رو است و در تابستان شرايط بسيار بحراني­ تر نيز مي ­شود. به علت ارزان بودن کولر آبي و همچنين خشك بودن هوا در اکثر مناطق ايران کولر آبي بسيار مورد استفاده قرار مي­ گيرد، بنابراین برای انتخاب کولر آبی یکی از مهم­ترین فاکتور­ها توان سرمایشی کولر آبی و مصرف آب در کولرهای آبی است. در کولرهای آبی برخلاف کولرهای گازی توان سرمایشی تابعی از دمای هوای ورودی به کولر و رطوبت محل نصب می ­باشد. بر روی کولرهای آبی برچسبی نصب می­ شود که توان سرمایشی کولر آبی را در یک دما مشخص نشان می ­دهد و با توان سرمایشی محل نصب می­ تواند متفاوت باشد. در این پایان­ نامه با طراحی محیط آزمایشگاهی که دمای ورودی تحت کنترل باشد به روابطی ما بین سرعت هوا، دمای هوای ورودی، توان سرمایشی و مصرف آب رسیده ­ایم. در این پژوهش با عبور دبی­ های مختلف هوا از سطح پوشال به بررسی میزان سرمایش هوا و رابطه­ ی آن با دبی هوای عبوری در دماهای مختلف و همچنین رابطه­ی مصرف آب و سرعت هوای عبوری در دماهای مختلف پرداخته شده است. نتایج این آزمایش نشان از آن دارد که با افزایش سرعت هوای ورودی اختلاف دمای ایجاد شده در دو طرف پوشال کاهش می ­یابد ولی در سطح مقطع ثابت به دلیل افزایش دبی توان سرمایشی افزایش می ­یابد. در دبی ثابت نیز با افزایش دما توان سرمایشی افزایش می­ یابد. برای مصرف آب نیز با افزایش سرعت اختلاف رطوبت دو طرف پوشال کم شده ولی افزایش دبی باعث افزایش مصرف آب می ­شود. در دبی ­های ثابت با افزایش دمای هوای ورودی مصرف آب نیز افزایش می­ یابد. در انتها نیز به تحلیل سایکرومتریک شرایط مختلف آزمایشی و بررسی سهم سرمایش تبخیری و سرمایش محسوس در کولرهای آبی با سرعت­های مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می ­دهد که با افزایش سرعت هوای گذرنده از پوشال میزان سرمایش تبخیری کاهش یافته و میزان سرمایش محسوس افزایش داشته است.

تحت نظارت وف بومی