رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محمد قاسمی)

موضوع:  بررسی بهبود کیفیت سطح قطعات تولیدشده از جنس سوپر آلیاژ اینکونل 718به روش ذوب گزینشی با لیزر توسط روش‌های پس‌پردازش مکانیکی و الکتروپولیش

ارائه دهنده: محمد قاسمی

استادان راهنما: دکتر احسان فروزمهر، دکتر محسن بدرسمای

استادان مشاور: دکتر علی اشرفی

استادان داور: دکتر علی مالکی، دکتر امین الله محمدی

چکیده:

 

از فنّاوری‌های به‌روز در حوزه‌ی ساخت می‌توان به فرآیند ساخت افزودنی اشاره کرد. این فرآیند با تبدیل فایل طراحی‌شده‌ی سه‌بعدی به سطوح دوبعدی قادر به ساخت قطعه به‌صورت لایه‌لایه می‌باشد که‌ می‌توان قطعه‌هایی با هندسه پیچیده تولید کرد. یکی از روش‌های به نسبت به‌روز در این حوزه، تولید قطعات به روش ذوب بستر پودر با لیزر می‌باشد. می‌توان قطعه‌هایی از جنس‌های مختلفی مانند اینکونل718، آلومینیوم و آلیاژهای آن، تیتانیوم  فولاد زنگ نزن را تولید کرد. این روش علاوه بر مزایا یک سری معایب نیز دارد، که شامل زبری سطح قطعه می‌باشد سطح قطعه‌های تولیدشده با این روش دارای کیفیت مناسبی ازلحاظ زبری ندارند. کیفیت سطح قطعه‌ها می‌توان با کنترل پارامترهای فرآیند تا حدی بهبود بخشید اما به دلیل تولید لایه به لایه قطعه و ذرات پودر نیمه ذوب چسبیده به سطح قطعه کیفیت سطح کاهش می‌یابد. از فرآیندهای پس‌پردازش الکتروپولیش به دلیل سادگی عملیات و مناسب برای هندسه‌های پیچیده استفاده می‌شود. اینکونل 718 به دلیل فازها و رسوباتی که در فرآیند ذوب گزینشی با لیزر در ساختار خود این ماده ایجاد می‌شود باعث محدودیت‌هایی در الکتروپولیش این ماده می‌شود در این پژوهش سعی بر آن است که این محدودیت را به حداقل رسانده و به بررسی اثر سندبلاست بر الکتروپولیش اینکونل718 پرداخته شود با استفاده از سندبلاست نقاط تیز موجود در سطح را کاهش داده و زبری سطح را از 9/5 میکرون به 7/2 میکرون رسیده و حدود 24 درصد کاهش داده همچنین نشان داده شد که عملیات سندبلاست قبل از الکتروپولیش قطعه‌های ساخته‌شده به روش ذوب گزینشی با لیزر باعث بهبود فرآیند الکتروپولیش می‌شود. همچنین به بررسی پارامترهای مدنظر که شامل: فاصله بین الکترودها، جریان الکتریکی، زمان الکتروپولیش و زبری سطح اولیه پرداخته شد که نشان داده شد که فاصله 2 سانتی‌متر بین الکترودها و جریان الکتریکی2/6 آمپر و زمان 5/7 دقیقه زبری میانگین از 9/5 میکرون به 1/8 میکرون و حدود 77/8 درصد کاهش  داده‌شده است.