رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای مهدی رضایی)

موضوع: شبیه‌سازی عددی پاشش مایع تراکم‌ناپذیر در فرایند تولید پودر فلز

ارائه دهنده: مهدی رضائی

استادان راهنما: دکتر ایمان چیت‌ ساز، دکتر محمدرضا توکلی‌نژاد

استادان داور: دکتر رامین کوهی‌کمالی، دکتر محسن ثقفیان

 

چکیده:

حدود یک قرن است که مطالعه بر روی تولید پودر فلز آغاز شده اما نیاز امروزه صنعت به آن بیش از پیش از است. در این تحقیق سعی می‌کنیم به طور تئوری روش تولید پودر را بررسی کنیم. بررسی نوع نازل، آلیاژ فلز و جنس گاز داده‌هایی است که بخشی از آن به طور تجربی از داده های گذشته استخراج می‍شود و مورد تحلیل های سیالاتی قرار می‌گیرد. با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) جریان آشفته سیال خروجی از نازل های مختلف با طراحی های متفاوت را آزمایش می‌کنیم. این پژوهش اتمیزاسیون فیزیکی ماده مذاب توسط جت گاز پرسرعت را مورد مطالعه قرار می‌دهد. فرایند اتمیزاسیون گاز-مذاب بطور وسیعی به عنوان یک روش موثر جهت تولید پودرهای کروی استفاده می‌شود. در این پژوهش با استفاده از پاشش مایع غیرقابل‌تراکم ، سعی در ایجاد قطرات در قطرهایی به ابعاد مایکرون داریم. در مطالعه حاضر با استفاده از یک نازل، فلز مذاب با فشار پاشش می‌شود. چالش های این فرایند ایجاد ذرات به قطر مورد نیاز و جلوگیری از تبخیر مایع پاشش شده است. مبنای این روش انتقال انرژی جنبشی از جت گاز پرسرعت به جریان سیال مایع است. ذرات تولید شده در این روش در حین فرود‌آمدن جامد می‌شوند و به سیال خنک کننده اضافی مانند آب نیاز ندارند. نکته کلیدی در تولید پودر، سرعت سیال است که در صورت نامناسب بودن سرعت سیال پاشش شده، سیال جدا نشده و فرایند پاشش شکست می‌خورد و یا قطرات ایجاد شده در هوا معلق می‌مانند

کلمات کليدی: اتمیزاسیون دوفازی-تولید پودر-پودر فلز-جدایش جت سیال-ردیابی ذره

 

 

تحت نظارت وف ایرانی