رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای مهران مرادی)

موضوع:  بررسی عددی شکست آیرودینامیکی قطرات پشت سر هم تحت اثر یک سرعت اولیه مشخص

ارائه دهنده: مهران مرادی

استادان راهنما: دکتر سعید مرتضوی

استادان مشاور: دکتر محسن دوازده امامی

استادان داور: دکتر محمود اشرفی زاده، دکتر احمدرضا پیشه ور

 

چکیده:

مطالعات جریان سیالات چندفازی از اهمیت بسزایی در فناوری برخوردارند. به همین علت روش‌های تحلیلی و تجربی اینگونه مسائل و جستجو برای روش‌های عددی کارآمد، که توانایی شبیه‌سازی درست این فرآیند‌ها را داشته باشند، با جدیت ادامه دارد. در تحقیق حاضر، در سه بعد و به وسیله نرم افزار انسیس  فلوئنت  به روش حجم سیال(VOF) به شبیه سازی چهار قطره  پشت سر هم در محیط موتور‌ دیزلی، پرداخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی رفتار قطره سوم از این زنجیره چهارتایی است که نام آن را قطره نماینده زنجیره  می‌نامیم. نتایج شبیه سازی با اعداد وبر 20(که نماینده اعداد وبر پایین است)، 40(نماینده اعداد وبر متوسط) و عدد وبر 60( بازه اعداد وبر بالا) بدست آمده است. کمیت هایی در این پژوهش ثابت فرض شده اند که عبارت اند از، فاصله بدون بعد بین قطرات ، برابر 2، عدد اونسورگ، برابر 0.05، نسبت چگالی ، برابر 51 و نسبت چسبندگی هم برابر 37 است . از نتایج حاصل این تحقیق می‌توان به این اشاره کرد که برای اولین بار در سه بعد، جدید ترین نوع شکست که به حالت توپ بدمینتون معروف است، شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی دیگر از نتایج این است که قطره پیشرو نسبت به قطره‌های دنباله افت سرعت بیشتری دارد و سریع‌تر شکسته می‌شود. و قطره دوم کمترین افت سرعت را دارد. پس قطره دوم در نهایت، ابتدا با قطره پیشرو و سپس قطره سوم ادغام می‌شود.