رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای میلاد ایرانپور)

موضوع:  طراحی و ساخت سیستم کنترل فعال صوت برای یک هود آشپزخانه

ارائه دهنده: میلاد ایرانپور

استادان راهنما:دکتر علی لقمانی

استادان مشاور: دکتر محمد دانش

استادان داور: دکتر مهدی کشمیری، دکتر سعید ضیایی راد

چکیده:

این پایان­ نامه با هدف کاهش نویز صوتی یک هود آشپزخانه با روش کنترل فعال صوت تهیه شده است. هدف دوم این پایان­ نامه، طراحی و ساخت یک سیستم­ آزمایشگاهی کنترل فعال صوت برای آزمایش الگوریتم­ های کنترلی مختلف است. در این پایان­ نامه برای اولین بار، الگوریتم Modal FxLMS باندپهن با هدف کاهش سراسری نویز صوتی باندپهن درون محفظه، معرفی و پیاده­ سازی شده است. الگوریتم Modal FxLMS می ­تواند نویز صوتی را به­ صورت سراسری درون محفظه کاهش دهد، درحالیکه الگوریتم FxLMS نویز صوتی را به صورت محلی کاهش می ­دهد. الگوریتم Modal FxLMS، انرژی پتانسیل آکوستیکی درون محفظه را به عنوان پارامتر هدف، کمینه می کند. در ادامه ­ی پایان­ نامه پس از شرح الگوریتم ­های کنترل فعال صوت، شبیه ­سازی الگوریتم­ های LMS و FxLMS آورده شده است. در مرحله ­ی بعد، دو سیستم آزمایشگاهی کنترل فعال صوت طراحی و ساخته شده است: سیستم کانال یک بعدی و سیستم محفظه­ ی یک بعدی. سیستم کانال یک بعدی با هدف پیاده­ سازی الگوریتم ­های LMS و FxLMS در حضور نویزهای باندباریک و باندپهن طراحی شده است. سیستم محفظه­ ی یک بعدی با هدف پیاده­ سازی الگوریتم Modal FxLMS باندباریک و باندپهن و مقایسه­ ی نتایج آن با الگوریتم FxLMS ساخته شده است. سپس الگوریتم ­های LMS، FxLMS و Modal FxLMS روی این سیستم ­های آزمایشگاهی پیاده­ سازی شده­اند. برای به دست آوردن شکل مودها و فرکانس­ های طبیعی، بر روی محفظه­ ی یک بعدی، آزمون مودال آکوستیکی انجام گرفته است. در پایان، نویز صوتی یک هود آشپزخانه با الگوریتم FxLMS کاهش یافته است. این پژوهش نشان می­ دهد الگوریتم FxLMS با موفقیت نویز صوتی هود را کاهش داده است. همچین الگوریتم Modal FxLMS می ­تواند نویز صوتی باندپهن و باندباریک را درون محفظه به ­خوبی کاهش دهد. به علاوه اگر محل میکروفن­ ها و بلندگوی کنترلی روی پادگره­ های محفظه باشد، الگوریتم FxLMS نیز می ­تواند تا حدودی به صورت سراسری، نویز صوتی درون محفظه را کاهش دهد.

تحت نظارت وف ایرانی