رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای میلاد خلیلیان)

موضوع:  بررسی استحکام تثبیت کننده استخوان ساخته شده از کامپوزیت الیاف کوتاه با رهیافت مکانیک آسیب پیوسته

ارائه دهنده: میلاد خلیلیان

استادان راهنما: دکتر محمد مشایخی

استادان مشاور: دکتر رضا جعفری ندوشن

استادان داور: دکتر مهدی جوانبخت- دکتر محمود کدخدایی

چکیده:

هنگامی که شکستگی استخوان با روش‌های معمول مانند گچ گرفتن و تثبیت کننده‌های خارجی قابل درمان نباشد، باید از تثبیت کننده داخلی استفاده کرد. امروزه کامپوزیت‌های الیاف کوتاه و زیست سازگاری مانند پلی اتر اتر کتون؛ جایگزینی مناسب برای تثبیت کننده‌های سنتی جهت رفع مشکلات پلاک‌های فلزی هستند. یکی از چالش‌ها در استفاده از پلاک‌های کامپوزیت‌های الیاف کوتاه، یافتن استحکام آن‌هاست. در این پژوهش، روشی جهت بررسی استحکام کامپوزیت الیاف کوتاه ارایه شده است. در این روش؛ با استفاده از مدل دو مرحله‌ای همگن‌سازی و با استفاده از آسیب پیوسته لمتر استحکام کامپوزیت استخراج شده است. در مدل دو مرحله‌ای همگن‌سازی با دو مرحله همگن‌سازی میدان متوسط با معادلات موری-تاناکا و وویت، رابطه‌ میان رزین و الیاف به دست آمده است. در این مدل‌سازی، آسیب در کامپوزیت نیز بررسی شده است.  در این روش، به راحتی می‌توان هندسه‌ی پیچیده تثبیت کننده‌ استخوان را مدل‌سازی کرد. برای بررسی مدل آسیب انتخاب شده از پلاک دیستال رادیوس استفاده شده است. پس از مدل‌سازی پلاک دیستال رادیوس، کارایی مدل استفاده شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه بر آن شده که مدل ارائه شده یک مدل کارآمد برای بررسی پلاک‌های کامپوزیتی الیاف کوتاه با هندسه‌های مختلف است.

 

تحت نظارت وف بومی