رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای نصرالله تقی زاده)

 موضوع: طراحی و تحلیل شاسی تریلر ساخته شده با مواد کامپوزیت

ارائه دهنده: نصرالله تقی‌زاده

استادان راهنما: دکتر محسن اصفهانیان

استادان مشاور: دکتر رضا جعفری

استادان داور: دکتر علیرضا شهیدی، دکتر محمدرضا فروزان

 

چکیده:

شرکت‌های خودروسازی در داخل و خارج از کشور، در حال تغییر و اصلاح مدل‌های خود به سمت مدل‌های جدید با وزن کمتر، استحکام بیشتر نسبت به مدل‌های قبلی هستند. این تغییرات می‌تواند شامل تغییر در طراحی، جنس مواد و غیره باشد. کامپوزیت‌ها از نمونه موادی هستند که به سبب مقاومت در شرایط مختلف و وزن پایین نسبت به فولاد مورد توجه شرکت‌های خودروسازی بوده است. این شرکت‌ها پس از انجام تغییرات مختلف در خودرو با استفاده از روش‌های مختلف به تحلیل آن در بارگذاری‌های مختلف، شرایط جاده‌ای، مانورپذیری و غیره می‌پردازند. تحلیل‌های دینامیکی و استاتیکی یکی از این روش‌های حل می‌باشد. در این پایان نامه با تغییر جنس مواد شاسی تریلر از فولاد به کامپوزیت و تحلیل استاتیکی و دینامیکی آن به روش اجزاء محدود در شرایط مختلف جاده‌ای و بارگذاری مدل بهبود یافته‌ای از تریلر با وزنی کمتر نسبت به مدل فولادی و مقامت بهتر در شرایط مختلف حاصل شده است. در قسمت اول ابتدا مدل یک تریلر دو محور رایج در بازار به کمک نرم‌افزار ترسیم شده است با استفاده از معیارهای گسیختگی کامپوزیتی تعداد لایه‌ها و زوایای مناسب برای شاسی انتخاب شده و سپس تحلیل استاتیکی و دینامیکی در حالت بارگذاری بر روی تریلر یه روش اجزاء محدود با جنس فولاد انجام شد نتایج به‌دست آمده به عنوان مرجع برای مقایسه با مدل کامپوزیتی در نظر گرفته شده است و سپس تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی با ماده جدید کامپوزیتی انجام شده و در آخر نتایج بدست آمده از مدل کامپوزیتی و فولادی در کاهش وزن و افزایش مقاومت تریلر مقایسه شده است.

تحت نظارت وف بومی