رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (خانم شهرزاد جمالی)

موضوع: مدل دینامیکی جابجایی دندان مولر درسیکل جویدن با استفاده از سینماتیک سطح جونده والمان محدود

ارائه دهنده: شهرزاد جمالی

استادان راهنما: دکتر حسن موسوی

استادان مشاور: دکتر عباس قائی و دکتر محمد سیلانی

استادان داور: دکتر رضا تیکنی و دکتر سعید ضیایی

چیکده:

بیومکانیک دندانی برپایه تحلیل‌های اجزا محدود (FE) اخیرا در دندان‌پزشکی، بیولوژیک، ‌ریخت‌شناسی و دیرینه‌شناسی دندان به‌صورت گسترده باوجود کمبودهایی که در مدل کردن ‌FE بخاطر شرایط بارگذاری غیرواقعی وجود دارد، مورد توجه قرارگرفته‌است. در این پروژه به بررسی و تحلیل دینامیکی اثر فشارهای متفاوت مانند: 50، 100، 150، و 200مگاپاسکال تحت سیکل‌های جویدن متفاوت حرکت فک پایین به منظور جویدن غذا مثل: بارضربه، سینوسی و مثلثی، جابجایی و آثار تخریبی آن‌ها که برروی دندان مولار پایین ایجاد می‌کنند در نرم‌افزار آباکوس، پرداخته و مقایسه می‌کنیم که کدام سیکل در فشار کمتری ترک می‌خورد و زودتر وارد فاز شکست می‌شود. طبق نتایج بدست‌آمده ابتدا بار ضربه و بعد از آن نزدیک‌ترین سیکل به بار ضربه یعنی سیکل مثلثی و در انتها سیکل سینوسی به مرحله‌ی شکست می‌رسند. همچنین درمورد جابجایی لازم به ذکر است که جابجایی‌ها در تمام سیکل‌ها بسیار ناچیز بود.