رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان ­پروپوزال رساله دکتری (آقای مهرداد نادری بنی)

موضوع: شبیه سازی انتقال حرارت در جریان با تغییرات شدید خواص توسط یادگیری ماشین و استفاده از آن جهت بهینه سازی ساختار لوله های بویلرهای گرمایشی

ارائه دهنده: مهرداد نادری بنی

استادان راهنما: دکتر محمدرضا توکلی نژاد، دکتر محمدرضا سلیم پور

استادان داور: دکتر محسن دوازده­امامی، دکتر رامین کوهی کمالی، دکتر مهران صفایانی

 

 

چیکده:

جامعه مدرن برای توسعه فعالیت های خود از سوخت های فسیلی به طور روز افزون، به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کند. استفاده بیش از حد از این منابع که تجدید آنها هزاران سال به طول می انجامد، موجب نگرانی های زیادی در مبحث تامین انرژی شده است. در میان مصرف کنندگان اصلی سوخت های فسیلی، بویلرهای لوله آتشین قرار دارند که دارای کاربرد زیاد در صنایع مختلف همچون نفت و گاز، تهویه مطبوع، خودروسازی، صنایع شیمیایی و .... می باشند.

در کار حاضر سعی بر شبیه سازی و تحلیل عددی انتقال حرارت در لوله های آتش مختلف، به عنوان راه حلی برای بالا بردن میزان انتقال حرارت شده است. تغییرات دمایی جریان گاز داخل لوله های آتش، باعث ایجاد خواص متغیر سیال و همچنین تغییر عدد رینولدز و به تناسب آن ایجاد رژیم های مختلف جریان شده است.  بنابراین تحلیل جریان و انتقال حرارت در داخل لوله های آتش، امری ضروری است که بایستی به آن پرداخت شود. همچنین اثر هندسه لوله های آتش و تجهیزات اضافه شده به آنها مانند فین، توربوالتور و.... به کمک یکی از ماژول های CFD مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تعدد شبیه سازی های انجام گرفته و چالش برای یافتن مدلی که بر حسب پارامترهای بدست آمده، بویلری بهینه را پیش بینی کند، بایستی از تکنولوژی هوش مصنوعی و روش یادگیری ماشین جهت رسیدن به این هدف بهره برد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که شبیه سازی CFD بر اساس خواص ثابت گاز بوده و در انتها، تحلیل بر اساس خواص متغیر، به کمک الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: بهینه­سازی؛ پارامترهای عملکردی؛ سیکل ترکیبی؛ یادگیری ماشین

تحت نظارت وف ایرانی