رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای محمدرضا سعادت اصل)

موضوع:  تحلیل شکستگی جمجمه و آس یب مغزی ناشی از ضربه به کمک شبیه سازی اجزای محدود

ارائه دهنده: محمدرضا سعادت اصل

استادان راهنما: دکتر مهدی سلمانی تهرانی

استادان مشاور: - 

استادان داور: دکتر مهدی سیلانی  دکتر علیرضا شهیدی

 

چکیده:

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های گسترده‌ای برای درک پیچیدگی‌های آسیب‌های سر و جمجمه انجام شده است. این آسیب‌ها که توسط مکانیزم‌های مختلف ایجاد می‌شوند، به‌دلیل پیامدهای بالقوه شدید آن‌ها، از جمله آسیب‌های عصبی طولانی مدت و مرگ و میر، بسیار حائز اهمیت هستند. این پایان‌نامه به بررسی اثر قابل توجه سرعت برخورد بر شدت آسیب‌های وارده به ناحیه‌های مختلف سر و جمجمه، با استفاده از ترکیبی از مدل‌سازی اجزای محدود و تحلیل زیست‌مکانیکی می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی پیشرفته سه‌بعدی و تحلیل اجزای محدود، ضربه به جمجمه از جهت‌های مختلف (جلو، بالا و پشت) را شبیه‌سازی کرد. نتیجه‌ها نشان داد که در حالت دو برابر سرعت آستانه، مقادیر تنش کمتر بود زیرا در سرعت‌های بالاتر، تغییر شکل‌های زیادی رخ داده است. این تغییر شکل‌ها موجب پراکندگی تنش‌ها در ناحیه‌های مختلف جمجمه شده و از تمرکز تنش در یک نقطه خاص جلوگیری می‌کند. این امر نشان می‌دهد که سرعت ضربه نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان آسیب‌های وارد به جمجمه دارد. علاوه بر این، تحلیل‌ها نشان داد که ضربه از جلو در سرعت دو برابر آستانه باعث افزایش کرنش الاستیک بیشتری می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف ساختاری ناحیه جلوی جمجمه در مقابل ضربات با سرعت بالا است. در مقایسه ضربه‌ی آستانه، میزان تغییر شکل در ضربه از جلو بیشتر و همچنین میزان تنش‌ها در حالت ضربه از بالا بیشتر بود. این نتیجه‌ها نشان می‌دهد که هر جهت ضربه تأثیر متفاوتی بر توزیع تنش‌ها و تغییر شکل‌های جمجمه دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که نه‌تنها ناحیه‌ی اصلی ضربه بلکه استخوان‌ها و مفصل‌های بین صفحات جمجمه نیز تحت تنش‌های زیادی قرار گرفتند. این تنش‌ها باعث افزایش خطر آسیب به ناحیه‌های دیگر جمجمه می‌شود و نشان‌دهنده‌ی اهمیت توجه به تمامی نقاط جمجمه در طراحی ابزارهای محافظتی است. نتیجه‌های به‌دست‌آمده از این تحقیق بینش‌های ارزشمندی را در زمینه‌ی بیومکانیک آسیب‌های سر فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه تجهیزات محافظتی مؤثرتر برای کاهش خطر آسیب‌های شدید کمک کند.

تحت نظارت وف ایرانی